Boton-Eltex-01.png

Ajudes i SUBVENCIONS 2023

Si t’estàs plantejant instal·lar plaques solars a casa teva, ara és el millor moment!

Actualment, hi ha diverses ajudes i subvencions que tenen com a objectiu impulsar les energies renovables, i fer de l’autoconsum una realitat.

Descobreix quines són les subvencions que estan disponibles.

 


A Eltex ens encarreguem de sol·licitar totes les ajudes i subvencions
disponibles per a la teva instalació

SUBVENCIONS IDAE

Un total de 660 milions d'euros

Fins al 31 de desembre de 2023

LInstitut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), amb l’objectiu últim d’impulsar actuacions i projectes d’eficiència energètica i energies renovables, compta amb un sistema de finançament i ajudes per a projectes que afecten el sector de l’energia.

Les subvencions per a les instal·lacions de plaques solars i emmagatzematge en residències, queden regulades pel Reial Decret 477/2021, que permet a les comunitats autònomes concedir aquestes ajudes, a fi de promoure el desplegament de les energies renovables.

Característiques principals

Pressupost: 660 milions d’euros. No obstant això, podria ampliar-se si existís disponibilitat pressupostària per a aquesta mateixa finalitat, i sempre que no hagués expirat el termini de vigència. 

Període de vigència: es podran presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023.

Règim de les ajudes: les ajudes s’atorguen mitjançant concurrència simple, és a dir, que s’estudien/atorguen en rigorós ordre de presentació fins a l’esgotament dels fons.

Destinataris (per al programa d’incentius 4 i 5): 

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris sobre propietat horitzontal.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, sempre que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Quantia de les ajudes: l’import de l’ajuda a atorgar serà la suma de l’Ajuda Base i l’Ajuda Addicional, que pogués correspondre en cada cas. Per als programes d’incentius que corresponen al sector residencial, la quantia es resumeix en:

 • Instal·lació Fotovoltaica Autoconsum: 300 – 600 €/kWp
 • Incorporació Emmagatzematge Autoconsum: 140 – 490 €/kWh

Ajudes addicionals per repte demogràfic: aquestes ajudes s’atorguen a propietaris que visquin en municipis de fins a 5.000 habitants i en municipis no urbans de fins a 20.000 habitants, en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants. La quantia addicional a la subvenció és de 50€/KwP.

Pressupost: 660 milions d’euros. No obstant això, podria ampliar-se si existís disponibilitat pressupostària per a aquesta mateixa finalitat, i sempre que no hagués expirat el termini de vigència. 

Període de vigència: es podran presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023.

Règim de les ajudes: les ajudes s’atorguen mitjançant concurrència simple, és a dir, que s’estudien/atorguen en rigorós ordre de presentació fins a l’esgotament dels fons.

Destinataris (per al programa d’incentius 4 i 5): 

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris sobre propietat horitzontal.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, sempre que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Quantia de les ajudes: l’import de l’ajuda a atorgar serà la suma de l’Ajuda Base i l’Ajuda Addicional, que pogués correspondre en cada cas. Per als programes d’incentius que corresponen al sector residencial, la quantia es resumeix en:

 • Instal·lació fotovoltaica autoconsum:  300 – 600 €/kWp
 • Incorporació emmagatzematge autoconsum: 140 – 490 €/kWh

Ajudes addicionals per repte demogràfic: aquestes ajudes s’atorguen a propietaris que visquin en municipis de fins a 5.000 habitants i en municipis no urbans de fins a 20.000 habitants, en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants. La quantia addicional a la subvenció és de 50€/KwP.

Amb Eltex no hauràs de preocupar-te de sol·licitar les ajudes i subvencions. Nosaltres ens encarreguem de tot el procés, alliberant-te de les gestions i fent de l'autoconsum una bona experiència.

BONIFICACIONS IBI

Alguns municipis de Catalunya

A part de la subvenció atorgada per l’IDAE, hi ha un llistat de municipis que han aprovat un sistema de bonificacions en l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a aquells habitatges que incorporin una instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

Us compartim un mapa interactiu, realitzat per l’Associació Nacional d’Autoconsumidors, on es recull informació referent a aquest sistema de bonificació, de tots aquells municipis amb més de 1.000 habitants. 

La Bonificació d’IBI no afecta la subvenció atorgada per l’IDAE, ja que no s’entén com una subvenció o ajuda.

BONIFICACIONS ICIO

Alguns municipis de Catalunya

D’altra banda, són alguns els municipis que també han aprovat un sistema de bonificacions en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a aquelles construccions que incorporin una instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

Aquesta bonificació pot arribar a ser del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres a les quals s’incorporin una instal·lació d’autoconsum solar.

D’altra banda, són alguns els municipis que també han aprovat un sistema de bonificacions en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a aquelles construccions que incorporin una instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

Aquesta bonificació pot arribar a ser del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres a les quals s’incorporin una instal·lació d’autoconsum solar.

La Bonificació ICIO no afecta la subvenció atorgada per l’IDAE, ja que no s’entén com una subvenció.

La Bonificació ICIO no afecta la subvenció atorgada per l’IDAE, ja que no s’entén com una subvenció.

CONSULTA LES ÚLTIMES NOTÍCIES

Escriure
1
Com et podem ajudar?
Hola! Com et podem ajudar?