Autora: Patricia Pérez

Data de publicació: 11/08/2022

Totes les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica han de complir amb un procés de legalització. Això permet als organismes controlar qui aboca energia solar a la xarxa. 

Hi ha diferents tipus d’instal·lacions i els documents necessaris poden variar. En aquest article ens centrarem en els passos per a legalitzar una instal·lació amb abocament amb compensació d’excedents.

Documents per a legalitzar una instal·lació fotovoltaica
  • Disseny del sistema de la instal·lació 

És una proposta d’instal·lació fotovoltaica per part de l’empresa instal·ladora. Aquest document únicament es comparteix entre aquestes parts i, permet arribar a un acord i fer viable el projecte.

En aquest document es presenta diferents característiques de la instal·lació, com la producció total generada per les plaques i l’estalvi que implicarà cada mes. 

  • Memòria tècnica del sistema fotovoltaic

L’empresa instal·ladora realitza una memòria del sistema fotovoltaic, en la qual plasma el disseny del muntatge. En aquest document es defineix amb precisió tots els aspectes i característiques de la instal·lació d’autoconsum.

La memòria es lliura a l’ajuntament corresponent amb l’objectiu d’informar detalladament de la futura obra.

  • Llicència d’obra 

És un dels permisos bàsics per a poder instal·lar plaques solars. Normalment, la llicència d’obres es tramita a l’ajuntament del teu municipi, ja que aquesta normativa està subjecta a cada localitat. 

Al costat del permís d’obra, es fa el pagament de l‘Impost de construcció i obres (ICIO). Més endavant, se sol·licita i paga l’Impost sobre béns immobles (IBI). No obstant això, depenent del municipi on et trobis, podràs beneficiar-te d’ajudes i subvencions

  • Certificat de fi d’obra

Una vegada finalitzada la instal·lació, l’empresa instal·ladora i el tècnic competent, efectua el certificat de fi d’obra. Aquest document justificarà que la instal·lació compleix amb tots els requisits descrits en la llicència d’obra. 

El certificat és obligatori per a tot projecte fotovoltaic i, una vegada realitzat, s’envia a l’ajuntament. 

  • Compensació d’excedents

Aquesta tramitació és una de les més importants de tot el procés, i la que fa que la teva instal·lació sigui rendible. Amb aquesta compensació, pots abocar els excedents generats per les teves plaques solars a la xarxa convencional, i així reduir la teva factura de la llum.

Perquè aquesta compensació sigui real, s’ha d’elaborar un contracte amb la companyia elèctrica, conegut com a Tarifa Solar, on es fixa el preu i el repartiment de l’excedent.

Qui fa tot el procés per a legalitzar una instal·lació fotovoltaica?

Catalunya és l’única comunitat autònoma en què els particulars poden iniciar el procés per a legalitzar una instal·lació fotovoltaica. Però per regla general, només els instal·ladors autoritzats o empreses poden legalitzar-la. 

En el cas d’Eltex, ens encarreguem de manera gratuïta de tot el procediment descrit en els apartats anteriors. El nostre departament d’administració, juntament amb enginyeria, duen a terme el seguiment i sol·licituds dels documents precisats. 

Dins d’aquest servei, també sol·licitem les bonificacions a l’IBI i les subvencions europees per a plantes solars en residències.

equipo-web-2 - Eltex
Què passa si no legalitzo la meva instal·lació?

Si contractes el nostre servei d’instal·lació, aquesta opció no és viable. Per llei, tota planta fotovoltaica ha d’estar registrada i legalitzada, sigui una instal·lació residencial, empresarial o de comunitat. Pel que si no legalitzes una instal·lació fotovoltaica amb abocament a xarxa, estaries realitzant una il·legalitat.

Tan sols hi ha un tipus d’instal·lació que queda exempta de ser legalitzada, i aquestes són les plantes aïllades a la xarxa elèctrica. Per què? Simplement, perquè no es tenen en compte dins del Reial decret que regularitza aquest tema. En ser instal·lacions alienes a la xarxa, no és necessari un control, per això no és obligatori registrar-les.

Altres notícies d'interès...