Barcelona 1.1-2kWp

Residencial

Barcelona

Nº plaques solars: 6

Potència instalada: 2 kWp

Potència pic: 12 Wp

Bonificació: 50% durant 3 anys