Autora: Patricia Pérez

Data de publicació: 07/07/2022

En l’actualitat, amb l’objectiu d’impulsar les energies renovables i portar l’autoconsum a les llars, són diverses les subvencions per a plaques solars que estan atorgant les institucions. 

Per això, ara és un dels millors moments per a realitzar una instal·lació fotovoltaica. En aquest article t’expliquem quines són les ajudes i subvencions que estan disponibles, qui pot accedir a elles i com.

Subvencions IDAE

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) compta amb un sistema de finançament i ajudes per a projectes que, d’una manera o una altra, es relacionen amb el sector de l’energia.

Les subvencions per a plaques solars i emmagatzematge en residències, estan regulades pel Reial decret 477/2021, que permet a les comunitats autònomes concedir aquestes ajudes, a fi de promoure les energies renovables pel territori. 

Les característiques principals d’aquesta subvenció, són les següents:

Període de vigència: es podran presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023.

Pressupost: 660 milions d’euros per a repartir com a subvencions per a plaques solars. No obstant això, existeix la possibilitat d’ampliar el pressupost per a aquesta mateixa finalitat, sempre que no hagi finalitzat el termini de vigència.

Subvenciones-placas-solares-CAT - Eltex

Règim de les ajudes: les ajudes s’atorguen mitjançant concurrència simple, és a dir, s’estudia les sol·licituds en ordre de presentació fins que s’esgoti el pressupost.

Destinataris: per a aquesta subvenció, dirigida a les residències, existeixen quatre perfils que poden sol·licitar-la:

  • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
  • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
  • Comunitats de propietaris sobre propietat horitzontal.
  • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, sempre que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Quantia de les ajudes: l’import de l’ajuda serà la suma de l’Ajuda Base i l’Ajuda Addicional (aquesta varia en cada cas particular). Respecte a l’ajuda base, l’incentiu que correspon a les llars es resumeix en:

  • Instal·lació Fotovoltaica d’Autoconsum: 300 – 600 €/kWp
  • Incorporació d’Emmagatzematge d’Autoconsum: 140 – 490 €/kWh

Ajudes addicionals per repte demogràfic: d’altra banda, s’estan oferint aquestes ajudes a propietaris que viuen en municipis de fins a 5.000 habitants i en municipis no urbans de fins a 20.000 habitants (en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants). La quantia addicional a la subvenció és de 50€/KwP.

Bonificació IBI

A part de les subvencions per a plaques solars atorgades per l’IDAE, hi ha un llistat de municipis catalans que han aprovat un sistema de bonificacions en l’Impost de Béns immobles (IBI) per a aquells habitatges que instal·lin plaques fotovoltaiques. Per a més informació, visita la nostra pàgina de Subvencions.

Bonificació ICIO

També hi ha alguns municipis de Catalunya que han aprovat un sistema de bonificacions en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a aquelles construccions que incorporin una instal·lació de plaques fotovoltaiques. Aquesta bonificació pot arribar a ser del 95%. 

La Bonificació IBI i la Bonificació ICIO no afecten per a optar a les subvencions per a plaques solars de l’IDAE. 

Si tries a Eltex per a fer una instal·lació d’autoconsum en la teva llar, no hauràs de preocupar-te per cap tràmit. Nosaltres ens encarreguem de sol·licitar les ajudes i subvencions per a plaques solars. T’alliberem de les gestions i fem de tot el procés una bona experiència.

Altres notícies d'interès...