energia verde

Arquitectura verda: què és i quines són les seves característiques

L’arquitectura verda és una nova manera de construcció urbanística que es basa a minimitzar els efectes nocius per al medi ambient.